Starkt stöd för att skydda barn från nikotin

1 juni 2021
 / 
Starkt stöd för att skydda barn från nikotin

8 av 10 vuxna anser att nya nikotinprodukter ska regleras på samma sätt som cigaretter. Hela 95 procent anser inte att barn och unga under 18 år ska få köpa nikotinprodukter. Det visar en ny Demoskop-undersökningen som genomförts på uppdrag av Cancerfonden.

Tobaksindustrin kallar ofta nya nikotinprodukter, såsom e-cigaretter och vitt snus, för ”tobaksfria” i syfte att kringgå tobakslagens regler gällande exempelvis marknadsföring. Cancerfondens nya undersökning visar att det finns ett starkt stöd bland den svenska allmänheten för att öka regleringen av dessa produkter. 77 procent av 1041 tillfrågade personer (vuxna över 18 år) uppgav att de anser att vitt nikotinsnus och e-cigaretter ska regleras på samma sätt som traditionella cigaretter.

– Undersökningen visar att stödet i befolkningen är stort för att reglera de nya nikotinprodukterna på samma sätt som cigaretter. Med en stark opinion för en hårdare reglering av alla produkter på tobaksområdet är det hög tid för en sammanhållen tobakspolitik, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.  

Undersökningen visar också att stödet för att barn och unga ska skyddas från nikotin är särskilt starkt. 84,5 procent anser att det är viktigt att minska nyrekryteringen av unga som använder nikotinprodukter, och 95 procent anser inte att barn under 18 år ska få köpa nikotinprodukter.

Vill du stödja vårt arbete med att skydda barn från alla tobaks- och nikotinprodukter? Se vad du kan göra här.