Utbildning för ungdomar i ditt län

Malin Hellström Tobaksbarn

En heldagsutbildning för ungdomar som ska arbeta med tobaksförebyggande projekt. Vi samarbetar med ett antal län som har feriearbete för ungdomar i olika kommuner i respektive län som ska arbeta med tobaksförebyggande projekt i sina kommuner och dess skolor. Utbildningen innehåller många olika perspektiv på tobaksfrågan och har varit mycket uppskattad av både ungdomarna och kommunerna. Utbildningens upplägg är en workshop där vi både ger ny kunskap, visar bilder och filmklipp samtidigt som vi varvar med interaktiva delar som diskussionsövningar och värderingsövningar. Fokus är på att ungdomarna själva ska analysera och engagera.

Utbildningen tar upp aktuella ämnen, ny fakta och uppdateras kontinuerligt. Den innehåller följande ämnesområden:

 • Tobaksplantan och tobaksprodukter
 • Nikotin och hälsoeffekter (baskunskaper)
 • Statistik och kostnader för individ och samhälle
 • Tobaksindustrins strategier med marknadsföring och produktutveckling
 • Barnarbete inom industrin (Projekt Tobaksbarn)
 • Miljöpåverkan globalt och lokalt
 • Globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030)
 • Tobakskonventionen och svensk lagstiftning
 • Tobaksfri Skoltid: att skapa en tobaksfri skolkultur och norm (Projekt Tobaksfri Skoltid)
 • Undersökning om ungdomars attityder till tobak (Novusundersökning)
 • Arbetet framåt

Längd: heldag ca 6-8 timmar (flexibelt).

Kostnad: förslag skickas vid förfrågan med beskrivning av uppdrag.

Varmt välkommen med en intresseanmälan till info@nonsmoking.se.

 

Artikel i GP