Utbildningsmaterial: Av unga – för unga

Här har vi samlat material och initiativ som ungdomar kan ta del av eller delta i. Många ungdomar väljer att skriva uppsatser och gymnasiearbeten om tobaksindustrin och den nya generationen nikotinister som den skapat, eller t.ex. om hur tobak motverkar samtliga av FNs 17 hållbarhetsmål. Vi på A Non Smoking Generation finns alltid tillgängliga för att besvara på eventuella frågor på info@nonsmoking.se. Glöm inte att klicka runt på andra delar av hemsidan också för mer information, studier och videodokumentation, exempelvis under fliken Fakta.


 

Min snushandbok: Reflektera över livsstilen kring vitt snus

Eleverna Heikki Huhtala och Smilte Tarvydaite från Linnéuniversitet tog 2023 fram handboken Min snushandbok: Reflektera över livsstilen kring vitt snus som stöd för unga som funderar på att börja med – eller som redan blivit beroende av – det vita snuset. Handboken erbjuder insikter och frågeställningar som kan ge användaren nya perspektiv på nikotinbruket, hjälpa den att se igenom tobaksföretagens manipulativa strategier samt tips på hur man kan ta sig ur beroendet. Ta del av handboken själv eller dela den vidare, här.


 

Tobaksodling och barnarbete

Vill du lära dig om exakt hur tobak motverkar samtliga av FNs 17 globala hållbarhetsmål? 2018 åkte vi till Malawi för att få mer kunskap om tobaksodling och berättelser från tobaksbönder att förmedla till unga och allmänheten i Sverige. Läs mer om resan i vår rapport Den Stora Tobakslögnen”.

Vår föreläsningsturné Tobaksbarn: Barnarbete i ny förpackning handlar om tobaksindustrins globala konsekvenser. Ta del av våra faktablad från 2020 om tobak kopplat till global hållbar utveckling här:


 

Utbildning för ungdomar som ska arbeta med tobaksförebyggande projekt.

Sedan några år tillbaka har vi samarbetat med ett antal län som erbjuder tobaks- och drogförebyggande feriearbete för unga. Arbetet inleds med en utbildning där ungdomarna får kunskap och verktyg för att sedan kunna genomföra tobaksförebyggande projekt i sina kommuner och dess skolor. A Non Smoking Generation har då tillfrågats om att utbilda ungdomarna i olika perspektiv på tobaksfrågan, vilket har varit uppskattat från alla inblandade.

Utbildningen är upplagd som en interaktiv workshop och består av föreläsning, bilder, filmklipp, och diskussions- samt värderingsövningar. Fokus är på att ungdomarna själva ska analysera och engagera sig.

Utbildningen berör aktuella ämnen och uppdateras kontinuerligt samt efter uppdragsgivarens önskemål. Den innehåller ofta ett urval av följande ämnesområden:

 • Tobaksplantan och tobaksprodukter
 • Nikotin och hälsoeffekter (baskunskaper)
 • Statistik över tobaksbruket bland ungdomar
 • Tobaksbrukets kostnader för individ och samhälle
 • Tobaksindustrins strategier med marknadsföring och produktutveckling
 • Tobak kopplat till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030)
 • Barnarbete och dåliga arbetsvillkor inom tobaksindustrin
 • Tobaksindustrins miljöpåverkan globalt och lokalt
 • Tobakskonventionen och svensk tobakslagstiftning
 • Tobaksfri skoltid: hur skolor kan arbeta för att skapa en tobaksfri kultur och norm i skolan
 • Undersökning om ungdomars attityder till tobak (Novusundersökning)
 • Arbetet framåt: åtgärder och insatser för att nå en tobaksfri generation

Längd: Flexibelt efter önskemål och förutsättningar (tid och ekonomi).

Kostnad: Förslag skickas vid förfrågan med beskrivning av uppdrag.

Varmt välkommen med en intresseanmälan till info@nonsmoking.se.