”Tobaksindustrin ett av de största hoten mot vår planet”

Vecka 38 har A Non Smoking Generations föreläsare varit i Södermanland för att sprida kunskap om tobaksindustrin och global hållbar utveckling till hundratals elever. Under en föreläsning i Eskilstuna närvarade en journalist från E-kuriren som ville sprida budskapen från projektet Tobaksbarn till ännu fler.

Utdrag från artikeln:

Tobaksindustrins miljöpåverkan stod på agendan när A Non Smoking Generation under torsdagen besökte Rinmangymnasiet. “Vi är här för att berätta det tobaksindustrin inte vill att ni ska veta”, säger Julia Karlsson.

Duon är ute på en föreläsningsturné under namnet “Tobaksbarn” och har i dagarna besökt Rekarnegymnasiet, S:t Eskils gymnasium och Gripsholmsskolan i Mariefred. Under den timslånga föreläsningen fick eleverna ta del av en mängd fakta gällande industrins miljöpåverkan. Varje år skövlar tobaksindustrin 200 000 hektar regnskog.

I Sverige står tobaksrelaterade produkter för cirka 80 procent av allt skräp på gatorna. Fimpar är det vanligaste skräpet på våra stränder.

De berättade även om hur barn arbetar under skadliga förhållande på tobaksfält runt om i världen och om tobaksbolagens agerande för att locka till sig unga konsumenter.

Efter föreläsningen dröjde sig Natalie Eriksson, 15 år, och Ida Andersson, 16 år kvar.

– Vi visste att tobaksindustrin har en negativ påverkan på miljön men inte att det är i den omfattningen.

Talvin Kaur Logani berättar att elevernas respons de gångna dagarna varit positiv.

– Engagemanget är stort. Man får ett annat perspektiv, det handlar inte bara om en själv längre.

Läs hela artikeln här.