Tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som Sveriges

8 december 2023
 / 
Tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som Sveriges

Under veckan har världens beslutsfattare samlats på COP28 för att ta beslut om FN:s ramkonvention om klimatförändringarna. Trots att tobak är ett av världens största hållbarhetsproblem och motverkar samtliga av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, inkluderas inte tobaksfrågan på agendan. nämns inte tobak på agendan. Tobaksindustrins klimatpåverkan motsvarar minst 0,37 procent av världens totala klimatpåverkan. Detta motsvarar det dubbla av hela Sveriges klimatpåverkan som land. 

Tobaksindustrin arbetar allt mer intensivt och strategiskt för att marknadsföra sig själva och sina produkter som både hållbara och miljövänliga. Tvärtom leder tobak till klimatförändringar, miljoner ton utsläpp, nedskräpning, masskövling av regnskog, förgiftning av mark och vattendrag samt förlust av biologisk mångfald. Tobaksföretagen vilseleder allmänheten till att tro att nikotinprodukter är bättre än traditionella tobaksprodukter, både ur en hälso- och miljöaspekt. De tillverkar förpackningar i återvunnen plast och märker dem med svenska flaggan. Detta framställer snus som en svenskproducerad hållbar produkt och det bidrar till en allmän uppfattning om att tobak kan produceras med bättre villkor med en minskad miljöpåverkan. Förpackningarna saknar alltså information om att nikotinet som utvinns från tobaksplantan kommer från tobaksodlingar i andra världsdelar, och inte sällan odlas tobaken av utnyttjade bönder under slavliknande förhållanden.

Enligt en WHO-rapport från 2018 resulterar tobaksproduktionskedjan i totalt 25 miljoner ton fast avfall, inklusive farligt avfall och nedskräpning såsom fimpar och miljoner ton utsläpp av växthusgaser. I världen slängs det 4500 miljarder fimpar i naturen varje år och 80 procent av allt skräp på Sveriges gator består av tobaksrelaterat skräp. I Sverige spolas dessutom ner fyra miljoner snusprillor i toaletterna varje dag, och i Storbritannien visar en ny undersökning att fem miljoner e-cigaretter slängs varje vecka. Dessa produkter innehåller plast, kemikalier, miljöfarliga ämnen och spår av tungmetaller som förgiftar både miljö och djur. 

Tobaksindustrin har också en lång historia av att försöka förbättra sitt rykte och öka sitt inflytande i samhället, genom samverkan och påverkan riktad mot myndigheter, beslutsfattare och organisationer. I Sverige har den ideella organisationen Håll Sverige Rent samarbetat tillsammans med fyra tobaksföretag – Philip Morris, Swedish Match, Japan Tobacco International och British American Tobacco. Exempelvis, har aktiviteter anordnats där barn och unga plockar tobaksskräp för att bidra till en renare miljö.

A Non Smoking Generation uppmanar beslutsfattare att se igenom tobaksindustrin metoder för att främja sitt rykte och sin försäljning, snarare än att åtgärda eller kompensera för tobakens negativa effekter på hälsa, miljö och hållbar utveckling. Begränsa tobaksindustrins vinstintressen och inflytande i folkhälsopolitiken. Tobak kan aldrig vara hållbart, därför är det viktigt att börja arbeta i rätt ände – med att förebygga tobaksbruk så att skräpet inte hamnar på gator, i hav och natur.

Vill du läsa mer om tobak/nikotin och miljö? Läs mer här