Unga kan avstå tobak för en hållbar framtid

5 september 2022
 / 
Unga kan avstå tobak för en hållbar framtid

En ny Novusundersökning visar att sju av tio unga saknar kunskap om det utbredda barnarbetet på tobaksodlingar, och närmare nio av tio saknar kunskap om tobaksindustrins massiva skogsavverkning. Samtidigt uppger majoriteten att dessa hållbarhetsproblem kan vara skäl att avstå från tobak. För tionde året i rad inleder A Non Smoking Generation en föreläsningsturné till Sveriges skolor för att öka denna kunskap och motivera unga till att förbli tobaksfria.

Tobaksbarn är ett projekt som uppmärksammar att tobak inte enbart skadar individen, utan hela planeten. Sedan starten 2013 har A Non Smoking Generation föreläst för hundratusentals elever om hur tobaksindustrin kränker mänskliga rättigheter, förstör miljön, och motverkar global hållbar utveckling. 2021 uppgav 97 procent av tillfrågade elever att föreläsningen ”Barnarbete i ny förpackning” innehåller argument för att avstå från tobak. Genom att öka kunskapen om att alla nikotinprodukter, inklusive vitt snus och e-cigaretter, framställs av tobak och orsakar förödande hållbarhetsproblem arbetar organisationen för att stödja unga till att själva välja helt tobaksfria liv. Föreläsningen erbjuds i fysiskt eller digitalt format till högstadie- och gymnasieskolor i hela Sverige.

– Årets föreläsningsturné är extra viktig med anledning av det snabbt ökande bruket av nya nikotinprodukter bland unga. Vi måste öka medvetenheten om att e-cigaretter och vitt snus varken är tobaksfritt, ofarligt eller mer hållbart, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

När tobaksindustrin lanserade det vita ”tobaksfria” snuset 2016 lyckades de kringgå all tobaksreglering och har fritt kunnat utnyttja smaktillsatser, design och reklam i sociala medier. Sedan dess har ungas bruk ökat drastiskt, enligt årliga undersökningar av både A Non Smoking Generation och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag med regler för nya nikotinprodukter, såsom 18-årsgräns och krav på hälsovarningar samt måttfull marknadsföring.

– Den nya lagen är ett första steg mot att stoppa tobaksindustrins fortsatta rekrytering av minderåriga kunder. För att verkligen skydda unga krävs ett totalförbud mot reklam och smaksättningar i alla tobaks- och nikotinprodukter, men också att unga får tillgång till den kunskap som möjliggör ett medvetet beslut för sin egen hälsa och en mer hållbar framtid, säger Helen Stjerna.

I en Novusundersökning från våren 2022 svarade en majoritet av unga i 14-18 års ålder att barnarbete och negativ miljöpåverkan inom tobaksindustrin kan vara skäl till att avstå från tobak. Samtidigt vet endast åtta procent att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak, och få är medvetna om tobakens alla hållbarhetsproblem. 32 procent av unga känner till det utbredda och skadliga barnarbetet på tobaksodlingar, och bara 12 procent vet att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning.

– Det är uppenbart att kännedomen om tobaksindustrins hållbarhetsproblem är en ännu outnyttjad potential att påverka ungas beslut i relation till tobak. Det krävs mer omfattande insatser från både civilsamhälle, politiker, skola och media för att förmedla denna livsviktiga kunskap till ännu fler, säger Helen Stjerna.

Turnéns första föreläsningar genomförs i Stockholmsområdet under vecka 36 och 37. För journalister som vill få chans att följa med på en föreläsning, mejla forelasare@nonsmoking.se eller ring:

Juliette Steno, föreläsare A Non Smoking Generation: 070-373 79 72

Yasmine El Mouhib, föreläsare A Non Smoking Generation: 073-746 40 22

För mer information om projektet eller Novusundersökningen, kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44