Vår generalsekreterare sprider kunskap i ‘Algoritmen’

9 februari 2024
 / 
Vår generalsekreterare sprider kunskap i ‘Algoritmen’

I januari deltog vår generalsekreterare, Helen Stjerna, i en intervju med Algoritmen, vars mål är att skapa intresseväckande innehåll riktat mot ungdomar om internets påverkan i vardagslivet. Under intervjun lyfter Helen sociala mediers roll i den ökande användningen av nikotin bland unga. Hon berör även nikotinets påverkan på hjärnan, några av tobaksindustrins strategier för att framställa det vita snuset som ofarligt, samt åtgärder för att skydda unga från att börja använda tobak/nikotin.

Helen inleder intervjun med att förklara hur tobaksindustrin har kringgått tobakslagstiftningen för att rikta marknadsföringen av nikotinprodukter direkt mot unga. 

 — Jag tycker att barn och unga ska skyddas från alla former av tobak, även det vita snuset och e-cigaretter. Att tobaksindustrin tillåts göra reklam nu är för att de kallar de nya produkterna för “tobaksfria”,  fast de egentligen inte alls är det. Tobaksindustrin är lömsk, den hittar alltid sätt att nå ut till barn och unga. 

Helen förklarar att nikotinet i dessa produkter utvinns från samma tobaksplanta som traditionella cigaretter. 

 — Det här är bara ett sätt för tobaksindustrin att runda all den tobakslagstiftning vi har i Sverige- som ju finns till för att skydda barn och unga från tobak. “Tobaksfritt” låter ofarligt, vilket det verkligen inte är. 

Eftersom nikotinprodukterna inte har funnits så länge på marknaden, finns det ännu inga långtidsstudier som avslöjar vilka hälsokonsekvenser de orsakar på lång sikt. Däremot har oberoende forskning undersökt hur nikotin påverkar användarens hälsa..

All den här forskningen, sammantaget, visar att nikotin i sig är jättefarligt. Man kan få hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Någonstans runt 50 milligram nikotin per kroppsvikt kan vara dödligt. Det tycker jag är väldigt oroväckande med tanke på att de nya snussorterna innehåller skyhöga mängder nikotin, understryker Helen. 

Nikotin påverkar inte enbart den fysiska hälsan utan även den psykiska. Nikotin är ett nervgift som påverkar receptorerna och sänker hjärnans kognitiva förmågor såsom inlärning, uppmärksamhet och koncentration. Oberoende studier visar att nikotin ökar risken för stress, oro, sömnproblem och psykiska sjukdomar. Ungdomar är dessutom särskilt känsliga för nikotinets effekter, på grund av att deras hjärnor ännu inte är färdigutvecklade.

Helen betonar hur kunskapen om tobaksindustrins överträdelser av mänskliga rättigheter och dess negativa miljöpåverkan engagerar många unga under A Non Smoking Generations föreläsningsturné i skolor runt om i Sverige. Under dessa föreläsningar får elever även insikt i tobaksindustrins oetiska marknadsföringsstrategier för att locka unga till att börja använda tobaks-/nikotinprodukter, till exempel den om hur de använder sig av artister och influencers på sociala medier:

Om man ser i sina sociala medier att artister man tycker om eller influencers som man följer och ser upp till, använder dessa produkter, så tänker man att man också vill testa. Sociala medier har haft en enorm effekt på ungas nikotinanvändning, tydliggör Helen.

Tobaksföretag har även delat ut gratis smakprover, vilket har resulterat i att många unga blir nikotinberoende och sedan har svårt att sluta. A Non Smoking Generation uppmanade regeringen att reglera dessa produkter som tobak, men regeringen valde istället att avvakta med en utredning.Denna fördröjning resulterade i en ny lag som endast omfattar nikotinprodukter. I den nya lagen förbjuds reklam som innehåller eller riktar sig mot unga under 25 år- ett förbud som många tobaksföretag bröt mot direkt och som uppmanas att anmälas till Konsumentverket. Riksdagen röstade dessutom ner förslaget om att den nya lagen skulle inkludera ett förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter, trots att man i våra senaste Novusundersökningar kan se att hälften av unga uppger att tilltalande smaker är en anledning till att de testar nya nikotinprodukter. Det är uppenbart att ett förbud mot både godissmaker och en ungdomlig produktdesign skulle skydda fler unga från att värvas in i ett livslångt nikotinberoende.

Slutligen betonar Helen att kompisars påverkan är den vanligaste anledningen till att unga börjar använda tobak/nikotin, där åtta av tio uppger det som en anledning till att man provar nya nikotinprodukter. Helen förklarar att det är utmanande för ungdomar att tacka nej när en kompis bjuder, och därför uppmanar hon unga till att inte bjuda sina vänner för att skydda dem som ännu inte har börjat.

Vill du hjälpa oss att förebygga användningen av tobak/nikotin bland unga? Stöd vårt arbete här.