Våra föreläsare sprider kunskap i Örebro

Under veckan föreläste A Non Smoking Generation i Örebro och Askersund för att informera elever om tobaksindustrins negativa påverkan på miljön och mänskliga rättigheter. I vår senaste Novusundersökning kan vi se att över hälften av 14-18-åringar anser att det pågående barnarbetet på tobaksodlingarna är skäl nog för att avstå tobak. Nerikes Allehanda var på plats under föreläsningen på Grillska Gymnasiet i Örebro, och intervjuade både föreläsarna, Ebba och Lina, samt elever om deras reflektioner efter föreläsningen.

Föreläsarna Ebba och Lina intervjuades av Nerikes Allehanda när de besökte Grillska gymnasiet i Örebro med föreläsningen Barnarbete i ny förpackning.  Under intervjun förklarade Ebba att målet med föreläsningen inte är att moralisera eller skuldbelägga, utan istället ska föreläsningen framföra argument kring hållbarhet, barns rättigheter och lyfta tobakens globala konsekvenser. Lina betonade i intervjun att det är tobaksindustrin som ska hållas ansvarig då de lockar unga in i tobaksbruk genom sina oetiska strategier.

I en ny Novusundersökning, på uppdrag av A Non Smoking Generation, uppgav endast 31 procent av unga att deras föräldrar har haft ingående samtal med dem om tobak. Ebba berättade i intervjun att de föräldrar som pratar minst om tobak med sina barn är de som själva brukar tobak. Detta är något som vi finner olyckligt då vi kan se att barn vars föräldrar som röker eller snusar löper större risk att själva börja använda tobak. Föräldrarna kan, trots tobaksbruket, vara en bra förebild genom att inte exponera sina barn för tobaksanvändningen och istället ge dem starka argument för att avstå. Novusundersökningen visar att 35 procent av unga anser att deras föräldrars nej är ett tillräckligt skäl att avstå från tobak, men endast 24 procent av vuxna inser detta.

Flertalet elever på Grillska gymnasiet betonade att föreläsningen har gett dem ny kunskap och insikt som de inte tidigare haft, exempelvis visste eleverna inte om att nikotinet som finns i vitt snus och e-cigaretter kommer från samma tobaksplanta som traditionella tobaksprodukter. Eleverna som intervjuas av Nerikes Allehanda betonar att de nu har en annan syn på både tobaksindustrin och tobaksprodukter efter föreläsningen.

Vill du hjälpa oss att sprida denna kunskap till fler ungdomar? Stöd vårt arbete här.