Världsdagen för mental hälsa

Över hälften av unga uppger att psykisk ohälsa är en orsak till att börja röka. Närmare sju av tio tror att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga. Samtidigt saknas kunskap om nikotinets skadliga effekter på hjärnan. Inför världsdagen för mental hälsa den 10 oktober vill A Non Smoking Generation uppmärksamma hur nikotin ökar risken för psykisk ohälsa.

A Non Smoking Generations senaste Novusrapport avslöjar att drygt hälften av unga i 14-18 års ålder anser att psykisk ohälsa är en orsak till att börja röka. En stor majoritet – 65 procent – tror också att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. Samtidigt visar rapporten att endast 18 procent av unga vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och ännu färre, nio procent, vet att nikotin kan ge inlärningssvårigheter.

Den 10 oktober infaller världsdagen för mental hälsa och då vill vi sprida kunskap som kan öka medvetenheten om hur nikotin påverkar ungas psykiska välmående. Nikotin som finns cigaretter och snus, och ofta i stora mängder i nyare produkter som e-cigaretter samt vitt snus, är allt annat än ofarligt. Nikotin är extremt beroendeframkallande, orsakar permanenta skador på hjärnan och ökar risken för:

  • flera psykiska sjukdomar,
  • depression och ångest,
  • koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Dessa risker är särskilt stora för ungdomar vars hjärnor fortfarande utvecklas. För att barn och unga ska få bästa möjliga förutsättningar att må bra psykiskt både idag och i framtiden är det avgörande att de skyddas från att fastna i ett nikotinberoende.

Till alla unga (och vuxna) därute: ta hand om er själva och varandra, och sprid gärna denna kunskap vidare till någon som skulle behöva den.