Världsmiljödagen 2019

5 juni 2019
 / 
Världsmiljödagen 2019

Tobaksindustrin motverkar samtliga 17 globala mål för hållbar utveckling och orsakar miljö- och klimatproblem genom hela produktionskedjan. Tobak är ett stort hot mot miljö- och klimatmålen 13-15 i Agenda 2030 som handlar om att bekämpa klimatförändringarna och skydda våra hav, ekosystem och ekologisk mångfald.

På Världsmiljödagen vill vi uppmärksamma att tobaksfrihet minskar våra ekologiska fotavtryck och bidrar till en mer hållbar värld!

Miljöproblem i odling och produktion av tobak

  • Föroreningar: Marker och vattendrag förgiftas av nikotinet i tobaksplantan och förorenas av de stora mängder bekämpningsmedel som används i odlingen.
  • Skogsavverkning: Varje år avverkas cirka 200 000 hektar skog för att göra plats åt nya tobaksodlingar och för att skaffa trä som eldas för att torka tobaksbladen.
  • Vattenförbrukning: Tobaksodling kräver stora mängder vatten. Vattenförbrukningen är framför allt stor i områden som redan har vattenbrist. För att producera cigaretterna i ett paket (20 st) krävs 74 liter vatten.
  • Förlust av biologisk mångfald: Tobaksodling förorenar och förstör naturliga miljöer vilket gör att djur- och växtarter dör ut.

Miljöproblem i konsumtion av tobak

  • Nedskräpning: 80 % av allt skräp i svenska stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter. I Sverige slängs en miljard fimpar på marken varje år. Fimpar är det vanligaste skräpet på våra stränder. Varje dag spolas fyra miljoner snusprillor ner i svenska toaletter.
  • Föroreningar: I världen slängs cirka 4500 miljarder fimpar på marken varje år. Fimpar innehåller giftiga ämnen såsom kadmium och nikotin, och de allra flesta innehåller ett slags plast som kan ta 10 år för naturen att bryta ner.
  • Klimatförändringar: Tobaksindustrins totala klimatpåverkan (avskogning, energi och transporter) motsvarar 0,37 procent av världens totala klimatpåverkan. Den är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges klimatpåverkan, som motsvarar cirka 0,2 procent.

Läs mer om tobak och miljö här.