Vitt snus framställs av tobak och barnarbete – marknadsförs som ”tobaksfritt” till barn i Sverige

Influencers marknadsför ”tobaksfritt” snus i välbetalda samarbeten med stora tobaksföretag. En ny Novusundersökning visar att reklamen når ut till ungdomar samtidigt som endast sex procent har kunskap om att produkten framställs av tobak – som odlas av miljontals oavlönade barnarbetare. Nu startar A Non Smoking Generations föreläsningsturné för att öka denna kunskap och motivera unga att avstå alla former av tobak.

Tobaksbarn är ett projekt som belyser att tobaksfrågan inte bara berör individens hälsa, utan hela planetens. Sedan projektets start 2013 har A Non Smoking Generation föreläst för hundratusentals elever om de grova människorättsbrotten, barnarbetet och den enorma miljöpåverkan inom tobaksindustrin – för att stödja unga att välja bort tobaken. Föreläsningen ”Barnarbete i ny förpackning” avslöjar att både traditionella tobaksprodukter och nya nikotinprodukter, såsom e-cigaretter och vitt snus, bidrar till samma hållbarhetsproblem. Föreläsningen erbjuds i fysiskt eller digitalt format till högstadie- och gymnasieskolor i hela Sverige. Förra året svarade 97 procent av tillfrågade elever att de fick argument för att avstå från tobak.

– Vi vet att hållbarhet engagerar unga och nu arbetar vi hårt för att öka medvetenheten om att även nya så kallat ”tobaksfria” nikotinprodukter, som tyvärr har blivit alltmer populära bland unga, tillhör samma ohållbara tobaksindustri, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

Flera rapporter avslöjar att stora tobaksföretag spenderar miljontals kronor på reklamsamarbeten med influencers i sociala medier. A Non Smoking Generations nya Novusundersökning visar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter, samt att nästan fyra av tio unga tror att ”förekommer i populärkultur (såsom sociala medier)” kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter.

– Den vilseledande marknadsföringen av nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” är en medveten strategi av tobaksindustrin för att kringgå alla lagar som reglerar tobak – i syfte att kunna rikta sin reklam direkt till unga. Samtidigt lyckas de framställa produkterna som mindre farliga och dölja produktionens negativa konsekvenser för hållbar utveckling, säger Helen Stjerna.

Novusundersökningen avslöjar att bara fyra procent av vuxna, och sex procent av unga, vet att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak. Den visar också på stor okunskap kring tobaksindustrins miljöpåverkan och arbetsvillkor – få känner till den massiva skogsavverkningen och det utbredda barnarbetet. 2011 uppskattades att minst 1,3 miljoner barn under 14 år arbetar inom tobaksindustrin, men mörkertalet är stort och tobaksproduktionen har ökat sedan dess. I juni larmade den internationella arbetsorganisationen (ILO) och barnrättsorganisationen Unicef i en ny rapport att barnarbetet i världen har ökat samt att miljontals fler barn befinner sig i riskzonen till följd av ekonomiska kriser, lock-downs och skolstängningar under Covid-19-pandemin.

– Genom att sprida den potentiellt livsviktiga kunskapen om tobaksindustrins strategier och hållbarhetsproblem hoppas vi förhindra att skolungdomar lockas in i ett skadligt beroende, samtidigt som vi uppmuntrar unga att ta ställning för en mer rättvis och hållbar värld där inga barn tvingas utföra skadligt arbete på tobaksfält istället för att gå i skolan, säger Helen Stjerna.

Turnéns första föreläsningar genomförs i Stockholmsområdet under vecka 36, 37 och 38. För journalister som vill få chans att följa med på en föreläsning, mejla forelasare@nonsmoking.se eller ring:

Andrea Kärrman, föreläsare A Non Smoking Generation: 072-975 70 97

Shannelle Sahlin, föreläsare A Non Smoking Generation: 076-180 17 11

För mer information om projektet eller Novusundersökningen, kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44