”Zero” Tobacco Stick – Tobaksbolagens försök att runda EU-lagar

EU-kommissionen har tidigare presenterat bestämmelser om att förbjuda karismatiska smaker i e-cigaretter, vilket flera länder har börjat implementera. Redan innan samtliga EU-länder har tillämpat åtgärderna presenterar tobaksindustrin produkten ”Zero” Tobacco Stick, ytterligare en nikotinprodukt framtagen för att undgå tobaksreglering. I produkten tillför tobaksbolagen smaker av te, kaffe och örter, i ett försök att kringgå EUs förbud med den nya produkten och försäkra sina intäkter på den europeiska marknaden. Trots att namnet på produkten anger att den är tobaksfri, innehåller den fortfarande nikotin som kommer utvinns från tobaksplantan. Vi och andra hälso- samt tobaksförebyggande organisationer ser tobaksindustrins försök att missvisa allmänheten och ge uppfattningen om att denna produkt skulle vara ofarlig eller till och med hälsosam, på grund av att den marknadsförs som ”tobaksfri” och innehåller tillsatser av örter. Tvärtom visar forskning att både nikotin och smaktillsatser i e-cigaretter medför flertalet hälsorisker. Dessutom varnar läkare för vad inhaleringen av teet kan göra med hälsan. Detta uppmärksammar Medscape

I juni förra året antog EU-komissionen beslutet att förbjuda e-cigaretter med tilltalande smaker, som ett steg mot att uppnå målet om en tobaksfri generation år 2040. Flertalet medlemsländer i EU har redan implementerat de nya bestämmelserna, och i Sverige har regeringen föreslagit striktare bestämmelser för upphettade produkter; förslaget går nu igenom en lagrådsremiss. I ett försök att kringgå de nya förordningarna har tobaksföretagen redan lanserat en ny produkt: “Zero” Tobacco Stick.

Återigen marknadsför tobaksindustrin en produkt som “tobaksfri”, trots att den innehåller nikotin som utvinns från tobaksplantan. Istället för att använda e-vätska i e-cigaretterna, som nu förbjuds i EU, smaksätts nikotinet med te, kaffe och andra örter. Det innebär att tobaksbolagen fortfarande kommer att kunna sälja e-cigaretter med smak av pepparmint och tropiska frukter så länge smaken tillsätts med hjälp av te eller örter. Genom att kalla sina produkter för ”tobaksfria”, undkommer de dessutom tobaksskatten, en strategi som de länge tillämpat i Sverige med det vita snuset. ”Zero” Tobacco Stick har redan lanserats i flertalet europeiska länder och snart förväntas produkten att nå även den internationella marknaden.

Risken med den nya produkten, som med de flesta av tobaksindustrins produkter, är att den kan uppfattas som ofarlig och kanske till och med hälsosam på grund av att namnet ”Zero Tobacco”, som indikerar på att den är tobaksfri. På samma sätt ökar risken att allmänheten vilseleds genom att den marknadsförs med te, kaffe och örter som kan anspela på vitalitet och hälsa. Tvärtom visar forskning att nikotin kan leda till allvarliga hälsorisker såsom hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, depression, typ 2 diabetes, inlärningsproblem och koncentrationssvårigheter. E-vätskan i e-cigaretter har visat sig vara farliga att inhalera likaså, och nu varnar flertalet experter för att de nya smaktillsatserna i ”Zero” Tobacco Stick, där te, kaffe och örter ingår, också kan vara farliga att andas in i lungorna.

EU-kommissionens bestämmelser om att förbjuda smaktillsatser i e-cigaretter är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckliga. Tobaksbolagen hittar ständigt nya strategier för att komma runt rådande bestämmelser och lagar. Det är därför avgörande att reglera tobaks-/nikotinprodukterna fullt ut för att skydda denna, och framtida generationer från tobak/nikotin.

Bidra till vårt arbete mot en tobaksfri framtid här.