Våra föreläsare sprider kunskap i Karlskrona

17 november 2023
 / 
Våra föreläsare sprider kunskap i Karlskrona

Under veckan besökte A Non Smoking Generation Karlskrona för att informera elever om tobaksindustrins negativa påverkan på miljön och mänskliga rättigheter. I vår senaste Novusundersökning kan vi se att över hälften av 14-18-åringar anser att det pågående barnarbetet på tobaksodlingarna är skäl nog för att avstå tobak. Sydöstran var på plats under föreläsningen på af Chapmangymnasiet, och intervjuade föreläsarna, Ebba och Lina, samt elever om deras reflektioner efter föreläsningen.

Föreläsningsturnén Barnarbete i ny förpackning som redan har nått över 8000 elever under höstterminen i år, uppmärksammades denna vecka av Sydöstran. I den nyligen publicerade artikeln intervjuas föreläsarna, Ebba och Lina, samt flera utav eleverna på plats efter föreläsningen på af Chapmangymnasiet i Karlskrona. Under intervjun berättar föreläsarna om effektiva sätt att kommunicera med ungdomar på om just tobak/nikotin, och menar att enbart lyfta hälsoeffekterna inte räcker som argument, särskilt när grupptryck år efter år visar sig vara den främsta anledningen till att unga börjar.

Sydöstran delar att föreläsningen därför ger eleverna ett bredare perspektiv och inkluderar andra aspekter såsom barnarbetet på tobaksodlingarna och tobakens negativa miljöpåverkan. Artikeln lyfter även hur tobaksindustrin använder sig av oetiska strategier såsom lockande smaker och tilltalande design på tobaks-/nikotinprodukter för att fler unga ska bli beroende av deras skadliga produkter. Detta är något som vår senaste Novusundersökning bekräftar då den visar att hälften av unga anger tilltalande smaktillsatser som en trolig anledning till att unga testar nya nikotinprodukter.

När två gymnasieelever intervjuades om föreläsningen och om det nuvarande bruket av tobaks-/nikotinprodukter bland unga i Karlskrona, vittnar båda om att e-cigaretter är vanlig förekommande, möjligen på grund av uppfattningen om att de är mindre farliga än traditionella cigaretter eftersom att de inte har en stark röklukt, förklarar en utav eleverna. Även denna syn på nikotinprodukter speglas i vår Novusundersökning, där 62 procent av unga uppger att en trolig anledning till att unga testar nya nikotinprodukter är för att de verkar mindre farliga.

Eleverna berättar även att de under föreläsningen fått ny kunskap som de tidigare inte haft, och att det var barnarbetet som gjorde starkast intryck på dem. Vår Novusundersökning visar att 8 av 10 unga saknar kunskap om barnarbetet på tobaksodlingarna, samtidigt som mer än hälften av unga anser att det är ett viktigt argument för att avstå från tobak. Det är därför avgörande att barn och unga får kunskap om tobak/nikotin och dess globala konsekvenser för att få fler unga att avstå.

Vill du hjälpa oss att sprida denna kunskap till fler ungdomar? Stöd vårt arbete här.