Våra föreläsare sprider kunskap i SVT Nyheter Väst

Under vecka 41 gjorde A Non Smoking Generations föreläsare ett stopp i Göteborg under sin föreläsningsturné, för att informera elever om tobaksindustrins oetiska strategier samt dess negativa påverkan på miljön och mänskliga rättigheter. Efter föreläsningen på Rytmus musikgymnasium intervjuade SVT Nyheter Väst föreläsarna, Ebba och Lina, samt elever om den aktuella tobaksanvändningen bland unga. I samband med inslaget förklarar A Non Smoking Generations generalsekreterare, Helen Stjerna, att tobaksbruket just nu ökar lavinartat bland unga och att trots det verkar regeringen inte ha någon plan för att vända utvecklingen. 

Föreläsningsturnén Barnarbete i ny förpackning som redan har nått över 6000 elever under höstterminen, uppmärksammades av SVT Nyheter Väst förra veckan. I inslaget intervjuas föreläsarna, Ebba och Lina, samt flera elever efter föreläsningen på musikgymnasiet, Rytmus, i Göteborg. Under intervjun upplyser föreläsarna om tobaksindustrins strategier att locka in unga i ett livslångt tobaksbruk, bland annat genom normalisering, romantisering och design för att tilltala unga. Föreläsarna informerar även hur användningen av tobaks/nikotinprodukter har ökat bland unga de senaste åren- något som syns i CANs (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) senaste skolundersökning där man kan se att användningen av cigaretter, vitt snus och e-cigaretter har fortsatt ökat drastiskt bland unga.

A Non Smoking Generations generalsekreterare, Helen Stjerna, understryker att regeringens beslut om att sänka skatten på snus sänder fel signaler till allmänheten eftersom det inte finns några belägg för att snus skulle hjälpa rökare att sluta. Tvärtom korrelerar samtliga av dessa tobaks/nikotinprodukter, och en ökad användning av snus kan istället leda till att fler börjar röka, förklarar Helen. Skattesänkningen på snus kommer därmed istället att ha en negativ effekt på folkhälsan, och göra att produkten blir mer tillgänglig för priskänsliga ungdomar. Bruket av nya nikotinprodukter ökar drastiskt bland unga och regeringen verkar inte ha några planer för att vända utvecklingen, säger Helen Stjerna. 

I inslaget intervjuades två elever som tog del av föreläsningen, och de belyser grupptrycket som en betydande faktor bakom den höga andel tobaksdebuter bland unga. Detta bekräftas av årets Novusundersökning utförd på uppdrag av A Non Smoking Generation, där unga uppger “kompisars påverkan” som den främsta orsaken till att unga testar tobaks/nikotinprodukter. En annan elev berättar i intervjun att tobaksanvändningen bland unga blivit så pass normaliserad att det “inte längre är något man reflekterar över”. 

Vill du hjälpa oss att sprida denna kunskap till fler ungdomar? Stöd vårt arbete här.