Ungdomars nikotinberoende: en växande oro för föräldrar

1 mars 2024
 / 
Ungdomars nikotinberoende: en växande oro för föräldrar

Användningen av vitt snus och e-cigaretter fortsätter öka explosionsartat bland unga – något som oroar politiker, forskare och inte minst föräldrar. I en artikel uppmärksammar Svenska Dagbladet  den växande problematiken med unga som fastnar i ett nikotinberoende, något som upplevs svårt att bryta. Föräldern Johanna delar med sig om hur hennes dotter blivit beroende så tidigt som i åttonde klass, något som har resulterat i koncentrationssvårigheter som försvårar hennes skolgång. Vår generalsekreterare Helen Stjerna förklarar att unga får tag på nikotinprodukter genom äldre kompisar på skolan och understryker att en tobaks-/nikotinfri skoltid är avgörande för att minska användningen av nikotinprodukter bland unga. 

Enligt CAN:s senaste nationella skolundersökning har 44 procent av gymnasieelever i årskurs två testat vitt snus. Johanna, en av de föräldrar vars tonåring blivit beroende, delar med sig av sina erfarenheter i en intervju med SvD. 

För tre år sedan upptäckte hon att hennes dotter, som gick i åttonde klass, gömde vitt snus hemma. Gråtandes delade dottern sin frustration över att inte kunna hitta ett sätt att bryta sitt beroende. Familjen hade tidigt haft konversationer om hälsoriskerna med alkohol och rökning, men Johanna beskriver det vita snuset som “något som inte gick att stoppa”. Den 17-åriga tonårsdottern kämpar fortfarande med att bryta sitt nikotinberoende och upplever koncentrationssvårigheter som en negativ effekt av snuset. 

Vitt snus lanserades i Sverige 2016 men det var först under 2022 som regeringen införde en ny lag som reglerar nikotinprodukter. Den nya lagstiftningen etablerade en åldersgräns på 18 år, krav på hälsovarningar på förpackningarna och ett förbud mot marknadsföring riktad till unga under 25 år. Trots detta visar vår senaste Novusundersökning att var fjärde ungdom mellan 14-18 år ofta får upp reklam för nikotinprodukter på sociala medier.

I artikeln belyser A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna att vitt snus och e-cigaretter enkelt blir tillgängliga för minderåriga genom äldre skolkamrater som köper ut. Helen förklarar att tobaks-/nikotinprodukter är vanligt förekommande i skolorna och att avsaknaden av ett förbud av snuset leder till att skolan blir en arena för en ökande tobaks-/nikotinanvändning genom grupptryck. Helen lyfter hur okunskapen är stor bland föräldrar vilket avslöjas när de själva väljer att langa till sina egna barn. 

Det var tidigare möjligt för en myndig person att köpa vitt snus på nätet för att sedan låta minderåriga motta leveransen, utan någon form av ålderskontroll. Nyligen förtydligade socialminister Jakob Forssmed att denna praxis sannolikt kommer att upphöra till följd av de nya regleringar som träder i kraft den 1 mars 2024. Ålderskontroller kommer istället utföras vid både köp och utlämning.

A Non Smoking Generation uppmanar regeringen till att lagstifta en tobaks-/nikotinfri skoltid och inför en nolltolerans för all typ av reklam för nikotinprodukter för att minska användningen av tobaks-/nikotinprodukter bland barn och unga.

Vill du som få stöd för hur du ska prata med ditt barn och tobak/nikotin? Läs mer här.