Vårt deltagande i ForumCivs ”People and Power”

Vecka 46 deltog A Non Smoking Generation i ForumCivs evenemang ”People and Power” för att belysa vårt påverkansarbete. Framförallt lyftes vårt projekt Tobaksbarn, vår opinionsbildning, våra kampanjer samt vår närvaro på sociala medieplattformar. Genom interaktiva samtal, quiz och tillhandahållande av flera av våra rapporter delgavs vårt breda, förebyggande arbete. Under evenemanget presenterade flera samhällsviktiga organisationer sin verksamhet och det möjliggjorde möten och dialoger mellan organisationer parallellt med flera engagerande workshops.

Under fredagen deltog vi, tillsammans med många andra organisationer, i ForumCivs evenemang ”People and Power” för att belysa vårt arbete som en del av civilsamhället. Föreläsningsturnén ”Tobaksbarn” framhävdes, vilken når tusentals ungdomar i Sverige med syftet att stärka deras kunskap och ge dem argument för att avstå från tobak. Vi betonade även vår opinionsbildning, flera informativa kampanjer och filmer, samt presenterade våra egna rapporter.

Tobaksbarn

Sedan projektet Tobaksbarn startade 2013 har cirka 200 000 elever sett föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet/Barnarbete i ny förpackning” – som handlar om att belysa tobak ur ett globalt perspektiv. Tobak motverkar alla 17 globala mål för hållbar utveckling och är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Att barnarbete är vanligt inom tobaksodling är känt sedan länge men trots det är kunskapen i frågan låg. Tobaksindustrin orsakar enorma miljöproblem både inom produktionen och konsumtionen. Skogsavverkning och förgiftade jordar är två exempel på hur tobaksodling påverkar miljön i tobaksodlande länder. Tobaksrelaterade produkter är det vanligaste skräpet på våra gator och ett av de vanligaste på stränderna. Tobaksprodukter innehåller plast och gifter som skadar både djur och natur. 2018 åkte vi till Malawi för att få mer kunskap om tobaksodling och berättelser från tobaksbönder att förmedla till unga och allmänheten i Sverige. Dessa berättelser ingår nu också i föreläsningen och finns att läsa om i vår rapport Den Stora Tobakslögnen

Opinionsbildning

Genom olika typer av kommunikationsinsatser och informationsspridning ämnar vi skapa opinion för starkare tobakslagar – som ökar chansen att fler barn och unga förblir tobaksfria. Här kan du ta del av våra debattartiklar och annan opinionsbildning.

Kampanjer och filmer

Tobaksfria dagen: World No Tobacco Day infaller 31 maj varje år, en dag som instiftats av Världshälsoorganisationen för att lyfta tobaksfrågan och uppmana världens beslutsfattare att agera för att bekämpa tobaksbrukets skadeverkningar.

Du bestämmer själv 2.0: Inför FN-dagen 2020 lanserade A Non Smoking Generation en ny version av kampanjfilmen Du Bestämmer Själv. Filmen avslöjar att vitt snus och e-cigaretter, som blir alltmer populära bland unga, framställs av tobak som odlas av barnarbetare och orsakar enorma miljöproblem. Filmen visas i vår föreläsningsturné ”Barnarbete i ny förpackning” för att tusentals ungdomar runtom i Sverige ska få kunskap om hur tobak motverkar FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vår tröjkampanj med kända profiler: Kända namn står upp för en tobaksfri generation och barns hälsa – precis som 1979 när A Non Smoking Generation startade och fick draghjälp av bland andra Agnetha Fältskog och Ingemar Stenmark.

Här kan du ta del av alla våra filmer och kampanjer.

Egna rapporter

Novusrapporten 2023: Sedan 2016 har Novus, på uppdrag av A Non Smoking Generation, undersökt allmänhetens inställning till tobak. Rapporterna sammanställer anledningen till varför unga börjar röka eller använda nya nikotinprodukter, vilka argument som är troliga för att unga ska avstå tobak/nikotin och ungas kunskap om tobak/nikotin. Rapporten lyfter även vuxnas ansvar, påverkan och kunskap samt samhällets påverkan och vilka åtgärder vi föreslår för att skydda unga från tobak/nikotin.

Next Generation Nictoine Addicted Costumers: En kortfattad översikt av Novusrapporten 2022 på engelska som ska ge en inblick i lägesbilden i Sverige.

Här kan du ta del av alla våra rapporter.

Vill du vara med och göra skillnad för en tobaks-/nikotinfri generation? Stöd vårt arbete här.