Delsegern: Socialdepartementets utredare föreslår en nikotinfri skoltid

26 mars 2024
 / 
Delsegern: Socialdepartementets utredare föreslår en nikotinfri skoltid

I över 16 år har A Non Smoking Generation arbetat aktivt för att barn och unga ska skyddas genom en tobaksfri skoltid. Vid en pressträff den 25 mars  presenterade nu Socialdepartementets tillsatta utredare, Inga-Lill Askersjö, ett efterlängtat förslag om att införa en helt nikotinfri skoltid samt ett förbud mot langning av tobaks-/nikotinprodukter. Socialministern Jakob Forssmed mottog utredarens förslag, vilket nu ska övervägas inför ett kommande regeringsbeslut.  

Sedan 2008 har A Non Smoking Generation verkat aktivt för införandet av en tobaksfri skoltid. Insatserna har omfattat utveckling och lansering av utbildningsmaterial riktat till skolor, opinionsbildning, kampanjer samt ett möte där A Non Smoking Generation tillsammans med grundskoleelever träffade dåvarande socialministern Lena Hallengren för att framföra vikten av fler tobakspreventiva åtgärder för att skydda barn och unga mot tobak/nikotin.

Under gårdagen föreslog Socialdepartementets utredare att rök-, tobaks- och nikotinfri skoltid bör omfatta samtliga skolor i Sverige. Ytterligare förslag inkluderade ett förbud mot langning av tobaks-/nikotinprodukter samt en maximal nikotinhalt begränsad till 12 milligram per gram.

Sedan nikotinprodukter introducerades i Sverige under 2016, har användningen av vitt snus och e-cigaretter bland unga ökat drastiskt. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningens senaste skolundersökning har 44 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 provat vitt snus och 56 procent har använt e-cigaretter. Skolan spelar en avgörande roll för att begränsa spridningen av tobaks-/ nikotinprodukter bland ungdomar, eftersom att alla former av tobaksbruk är socialt smittsamma företeelser. Enligt vår senaste Novusundersökning anger unga mellan 14-18 år, “kompisars påverkan” och grupptryck som de främsta anledningarna till att använda tobaks-/nikotinprodukter. Dessutom uppger 63 procent av ungdomarna att det är enkelt att få tag på dessa produkter, något som kan förändras om regeringen inför flera av de föreslagna åtgärderna.

Det är rökfria miljöer, en starkare tobakslagstiftning och ökad kunskap om tobakens konsekvenser som har bidragit till en minskning av antalet rökare i Sverige. Genom starkare regleringar kan även användningen av så kallade “tobaksfria” nikotinprodukter minska, där en nikotinfri skoltid är ett avgörande steg i denna process.Socialministern Jakob Forssmed tar under pressträffen emot utredarens förslag: 

Barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp i det folkhälsopolitiska arbetet. Den ökande användningen av tobak, nikotinprodukter och lustgas bland barn och unga är oroande och åtgärder måste vidtas för att bryta denna utveckling. Utredningen är ett viktigt underlag i arbetet med att uppnå en hög skyddsnivå gällande konsekvenserna av skadliga substanser för barn och unga, säger socialminister Jakob Forssmed.

A Non Smoking Generation välkomnar utredningens efterlängtade förslag och uppmanar regeringen att implementera de föreslagna åtgärder för att skydda unga från att börja med tobak/nikotin och för att på sikt kunna uppnå en tobaks-/nikotinfri generation!

Anser du att barn och unga har rätt till bättre skydd mot all form av tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.