Digital föreläsning: Barnarbete i ny förpackning

Fakta gör skillnad

Nio av tio som använder tobak börjar i tonåren. Därför är tobaksförebyggande projekt avgörande för att stödja barn och unga till att förbli tobaksfria. Här är också skolans roll särskilt viktig eftersom det är där barn och unga spenderar stor del av sin uppväxt. Våra föreläsningar visar att fakta motiverar unga att avstå tobak. Elever har rätt att få kunskap om tobaksindustrins omfattande effekter på människor och miljön. 

 

Organisera en visning

Vi erbjuder vår digitala föreläsning som ett viktigt komplement till de föreläsningar vi gör runtom i landet. Vi besöker många skolor, men långt ifrån alla. Föreläsningen är kostnadsfri och varar i 39 minuter. Det är en enkel insats som möjliggör för elever att fatta medvetna beslut. På denna sida kan du ladda ned allt du behöver för att visa filmen och för att samla elever kring intressanta frågor och övningar.

 

Skapa engagemang

Tobaksindustrin motverkar alla 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Barn och ungdomar bryr sig om barns rättigheter samt miljö- och klimatfrågor. Det finns många argument som skapar engagemang bland skolelever och som stärker dem i valet att avstå från tobak.

 

Prognos

Vi jobbar för en tobaksfri generation. Om vi tillsammans ser till att elever får all fakta om tobak, om hur nikotinprodukter framställs och hur tobaksbolagen ständigt marknadsför nya produkter till unga i allt yngre åldrar, kommer vi kunna minska tobaksanvändningen och antalet nya användare radikalt. 

Vänligen, glöm inte att fylla i enkäterna under fliken "Uppföljning" efter visad föreläsning - för att vi ska kunna mäta och få chans att förbättra effekterna av vårt arbete.